Кашканов Андрій Альбертович

Навчально-методична робота

Виконується керівництво: 

бакалаврськими роботами студентів за спеціальностями 274 «Автомобільний транспорт», 275  «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» та магістерськими кваліфікаційними роботами за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».


Проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр» спеціальності 
274 «Автомобільний транспорт», рівня «бакалавр» - 275  «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» 

Викладаються дисципліни:

Безпека дорожнього руху

      Робочий план (денна ф.н.)

      Робочий план (заочна ф.н.)

      Питання до колоквіуму №1

      Питання до колоквіуму №2

      Питання до заліку з дисципліни

      Конспект лекцій

      Інструкції до лабораторних робіт

      Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

◊ Організація дорожнього руху

                 Робочий план

      Питання до колоквіуму №1

      Питання до колоквіуму №2

      Питання до заліку з дисципліни

      Конспект лекцій

      Інструкції до практичних робіт №1     

      Інструкції до практичних робіт №2

      Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

Спеціалізований рухомий склад та його експлуатація

                 Робочий план

      Питання до колоквіуму №1

      Питання до колоквіуму №2

      Питання до заліку з дисципліни

      Конспект лекцій

      Інструкції до практичних робіт      

      Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту

                 Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

                 Робочий план

                 Питання до колоквіуму (модуль 1)

                  Інструкції до лабораторних робіт (модуль 1)

                  Інструкції до практичних робіт (модуль 1)

                  Питання до колоквіуму (модуль 2)

       Питання до заліку з дисципліни

                  Інструкції до лабораторних робіт (модуль 2)

       Інструкції до практичних робіт (модуль 2)     

       Конспект лекцій

 

Перелік основних методичних розробок:

1. Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту: конструкція. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 164 с.

2. Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Економіка підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 116 с.

3. Кашканов А. А., Біліченко В. В. Експлуатація та обслуговування транспортних машин. - Вінниця: ВНТУ, 2004. – 136 с.

4. Кашканов А.А., Грисюк О.Г. Безпека руху автомобільного транспорту. – Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. - 177 с.

5. Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 267 с.

6. Кашканов, А. А. Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту : навчальний посібник / А. А. Кашканов, В. П. Кужель, О. Г. Грисюк. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 230 с.

7.  Бурєнніков, Ю. А. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку : навчальний посібник МОНМС України/ Ю. А. Бурєнніков, А. А. Кашканов, В. М. Ребедайло. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 283 с.

8. Кашканов А. А., Кужель В. П. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу:  електронний навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013.

9. Кашканов А. А., Кужель В. П. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу:  навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 184с.

10. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 8.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство / Уклад. В. В. Біліченко, А. А. Кашканов, В. П. Кужель. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 65 с.

11. Біліченко, В. В. Вступ до фаху : навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. П. Кужель, А. А. Кашканов, С. О. Романюк. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 185 с.

12. Кашканов, А. А. Організація дорожнього руху : навчальний посібник / А. А. Кашканов, В. П. Кужель. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 125 с.

13. Кашканов, А. А. Безпека дорожнього руху : навчальний посібник / А. А. Кашканов, О. Г. Грисюк, І. І. Гуменюк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 90 с.

14. Кашканов, В. А. Організація автомобільних перевезень : навчальний посібник / В. А. Кашканов, А. А. Кашканов, В. В. Варчук. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 139 с.

15. Кашканов, А. А. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць : навчальний посібник / Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кужель В. П. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 113 с.

16. Кужель, В. П. Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті : навчальний посібник / В. П. Кужель, А. А. Кашканов. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 121 с.

 


 Підготовлено та впроваджено 3 дистанційних курси:

1. «Спеціалізований рухомий склад та його експлуатація» авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П., 2010 р.

2. «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту» авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П., 2012 р.

3. «Вступ до фаху» авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П., 2014 р.