Кашканов Андрій Альбертович

Навчально-методична робота

Виконується керівництво: 

бакалаврськими роботами студентів за напрямком підготовки «Автомобільний транспорт» та дипломними проектами, магістерськими кваліфікаційними та дисертаційними роботами за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство»

Викладаються дисципліни:

Безпека дорожнього руху

      Робочий план

      Питання до колоквіуму №1

      Питання до колоквіуму №2

      Питання до заліку з дисципліни

      Конспект лекцій

      Інструкції до лабораторних робіт

      Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць

                 Робочий план

      Питання до колоквіуму №1

      Питання до колоквіуму №2

      Питання до іспиту з дисципліни

      Конспект лекцій

      Інструкції до практичних робіт     

      Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

Спеціалізований рухомий склад та його експлуатація

                 Робочий план

      Питання до колоквіуму №1

      Питання до колоквіуму №2

      Питання до іспиту з дисципліни

      Конспект лекцій

      Інструкції до лабораторних робіт

      Інструкції до практичних робіт     

      Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту

                 Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

2-й сем.     Робочий план (частина 1)

                 Питання до колоквіуму (частина 1)

                  Питання до іспиту з дисципліни (частина 1)

                  Інструкції до лабораторних робіт (частина 1)

                  Інструкції до практичних робіт (частина 1)

                  Конспект лекцій (частина 1)

3-й сем      Робочий план (частина 2)

      Питання до колоквіуму (частина 2)

      Питання до заліку з дисципліни (частина 2)

                  Інструкції до лабораторних робіт (частина 2)

      Інструкції до практичних робіт (частина 2)     

      Конспект лекцій (частина 2)

Ефективність та якість послуг на автомобільному транспорті

                  Робочий план

      Питання до колоквіуму №1

      Питання до колоквіуму №2

      Питання до заліку з дисципліни

      Конспект лекцій

      Інструкції до лабораторних робіт     

      Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни


Перелік основних методичних розробок:

1. Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту: конструкція. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 164 с.

2. Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Економіка підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 116 с.

3. Кашканов А. А., Біліченко В. В. Експлуатація та обслуговування транспортних машин. - Вінниця: ВНТУ, 2004. – 136 с.

4. Кашканов А.А., Грисюк О.Г. Безпека руху автомобільного транспорту. – Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. - 177 с.

5. Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 267 с.

6. Кашканов, А. А. Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту : навчальний посібник / А. А. Кашканов, В. П. Кужель, О. Г. Грисюк. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 230 с.

7.  Бурєнніков, Ю. А. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку : навчальний посібник МОНМС України/ Ю. А. Бурєнніков, А. А. Кашканов, В. М. Ребедайло. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 283 с.

8. Кашканов А. А., Кужель В. П. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу:  електронний навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013.

9. Кашканов А. А., Кужель В. П. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу:  навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 184с.

10. Біліченко, В. В. Вступ до фаху : навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. П. Кужель, А. А. Кашканов, С. О. Романюк. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 185 с.

11. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 8.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство / Уклад. В. В. Біліченко, А. А. Кашканов, В. П. Кужель. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 65 с.

 

 Підготовлено та впроваджено 3 дистанційних курси:

1. «Спеціалізований рухомий склад та його експлуатація» авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П., 2010 р.

2. «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту» авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П., 2012 р.

3. «Вступ до фаху» авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П., 2014 р.