Кашканов Андрій Альбертович

Викладач ВНТУ

Резюме

Кашканов Андрій Альбертович – професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, 1974 року народження. У 1996 році здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (з відзнакою) за напрямком «Інженерна механіка», спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство» у Вінницькому державному технічному університеті (ВДТУ).
З 1996 року по 1999 рік навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі автомобілів та автомобільного господарства у ВДТУ. У 2000 році рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри автомобілів та транспортного менеджменту (АТМ).
Працював асистентом кафедри автомобілів та автомобільного господарства (ААГ) ВДТУ з 1999 р. по 2000 р., старшим викладачем кафедри ААГ ВДТУ з 2000 р. по 2001 р., в.о. доцента кафедри АТМ ВДТУ з 2001 р. по 2003 р. Доцент кафедри АТМ Вінницького національного технічного університету, з 2003 року – по 2020 р.
З 01.09.2018 року по 31.08.2020 року навчався в очній цільовій докторантурі за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» на кафедрі автомобілів ім. А.Б. Гредескула Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
16 вересня 2020 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Д64.059.02 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету присуджено науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 05.22.02 «Автомобілі та трактори».
З 1 листопада 2020 р. переведений на посаду професора кафедри АТМ ВНТУ.
У травні 2021 року призначений директором Інституту докторантури та аспірантури Вінницького національного технічного університету.

У вересні 2021 року присвоєно вчене звання професора кафедри автомобілів та транспортного менеджменту (АТМ) ВНТУ.

Публікацій 101

Електронна пошта a.kashkanov@vntu.edu.ua